Termine 2021 Schul- Kindergarten und Therapiebegleithunde

  Kursstart Januar Kursstart September
Modul 1  30./31.Januar 4./5. September
Modul 2 19.-21. Februar  24. -26. September
Modul 3 10./11. April 16. /17. Oktober
Modul 4 11. -13. Juni 19. -21. November
Modul 5 2. /3. Juli 10. /11. Dezember
Modul 6 6. /7. März  
Modul 7 27. /28. März  
     
Prüfung 4. Juli 2021 12. Dezember 2021

 

 

 

Termine 2021 Besuchhunde

Modul 1: 9. / 10.1. 2021                                   Modul 2: 21. -23. 5. 2021

                                            Prüfung: 4. 7. 2021

Termine 2020

Ausbildung

Kursstart Januar

Kursstart August

PrüfungBesuchshund

Modul 1

8. /9. 2.2020

 

Modul 2

3. -5. 4 2020

27.09.2020Schul- und 

Kindergarten-begleithund

Modul 1:

5. /6.1.2020

Modul 2:

6. - 8.3.2020

Modul 3:

16. /17.5.2020

Modul 4:

10. - 12.7.2020

Modul 5:

25. /26.9.2020

Modul 1:

1. /2. 8.2020

Modul 2:

4. - 6. 9.2020

Modul 3:

24. /25.10.2020

Modul 4:

20. - 22.11.2020

Modul 5

11. /12.12.2020

wahlweise:

27.09.2020

 

oder

 

 

 

13.12.2020Therapie-

begleithund

zusätzlich zu Modul 1-5

Modul 6:

30. /31.5.2020

Modul 7:

27. /28.6.2020

in Reutlingen

wahlweise

 

27.09.2020

oder

13.12.2020