Termine 2021 Schul- Kindergarten und Therapiebegleithunde

  Kursstart Januar Kursstart September
Modul 1  30./31.Januar 4./5. September
Modul 2 19.-21. Februar  24. -26. September
Modul 3 10./11. April 16. /17. Oktober
Modul 4 18.-20. Juni 19. -21. November
Modul 5 2. /3. Juli 10. /11. Dezember
Modul 6 6. /7. März  
Modul 7 2./3.Oktober  
     
Prüfung 4. Juli 2021 12. Dezember 2021

 

 

 

Termine 2021 Besuchhunde

Modul 1: 27./28.3.2021                                  Modul 2: 21. -23. 5. 2021

                                            Prüfung: 4. 7. 2021